Κεντρικά
Αριστοτέλους 34 – Βόλος
Τηλ: +30 24210 21790

Αποθήκη
10χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας
Τηλ: +30 2310 795853
Fax: +30 2310 783885

Email: info@slmservices.gr    ©[2019] SLM Services all rights reserved .

    [kleo_social_icons]