Περιγραφή Έργου

Κατασκευή σιλό αποθήκευσης clinker, διαμέτρου 64,00m και ύψους 22,00m. Κατασκευάστηκε με συνεχή σκυροδέτηση και ολισθένοντα ξυλότυπο. Τοποθετήθηκαν 62 τένοντες, 31συρματοσχοίνων και μήκους 100,00m περίπου ο καθένας.

Ανάδοχος:

IACOVOU-ZEMCO JV
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: QUAKEGUARD

Κύριος του Έργου:

Vassiliko Cement Works Ltd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?