Εφαρμογές οπλισμού προέντασης και μετέντασης. Τάνυση ράβδων, κοχλιών και αγκυρίων εδάφους

Ανυψώσεις γεφυρών, υπηρεσίες ανύψωσης – επαναφοράς – οριζοντίωσης κτιρίων                      .

Μετακινήσεις δομικών στοιχείων, κτιρίων και αρχαίων μνημείων                                                          .

Υπηρεσίες Ειδικών Τεχνικών Έργων

Η εταιρεία Stressing Lifting Moving Services συστάθηκε με σκοπό την βέλτιστη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την άρτια εκτέλεση ειδικών τεχνικών έργων.

Διεθνή Εμπειρία

Τα στελέχη μας έχουν παρέχει τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Τεχνογνωσία

Πολυετή εμπειρία στην κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων

Πιστοποιήση

Πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους διεθνείς φορείς

Δραστηριότητες

Προεντεταμένες Κατασκευές

Εγκατάσταση – Συντήρηση – Επισκευή
Ειδικών Στοιχείων Κατασκευών

Σωστικές Επεμβάσεις –
Συντήρηση Ιστορικών Κτιρίων

Αποσπάσεις- Ανυψώσεις- Μετακινήσεις
Κτιρίων & Αρχαιολογικών Μνημείων

Μας Εμπιστεύονται

©[2019] SLM Services all rights reserved .

[kleo_social_icons]