Περιγραφή Έργου

Καλωδιωτή γέφυρα στον Αγιόκαμπο νομού Λαρίσης

Χρησιμοποιήθηκαν 12 καλώδια, 19 και 31 συρματόσχοινα του συστήματος Alga Stay Cable.

Μελέτη Βασίλειος Παπαϊωάννου

Ανάδοχος:

Ηλίας Γιαννούκας και ΣΙΑ ΕΕ

Κύριος του Έργου:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?