Περιγραφή Έργου

Άνω διαβάσεις στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Γέφυρες κιβωτιοδής διατομής με αρμούς εργασίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν σταθεροί και κινητοί σύνδεσμοι τενόντων τύπου K και τύπου G του συστήματος AlgaCable

Ανάδοχος:

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Κύριος του Έργου:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?