Περιγραφή Έργου

Άνω διάβαση στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Γέφυρα με διάκενα όπου χρησιμοποιήθηκαν παθητικές αγκυρώσεις τύπου  F του συστήματος AlgaCable

Ανάδοχος:

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Κύριος του Έργου:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?