Περιγραφή Έργου

Σιδηροδρομική γέφυρα στην περιοχή Λιανοκλαδίου μηκους 522,00m, κατασκευασμένη με την μέθοδο της προώθησης. Για τους προεντεταμένους τένοντες χρησιμοποιήθηκαν 460ton χάλυβα υψηλής αντοχής και 1974 αγκυρώσεις

Ανάδοχος:

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

Κύριος του Έργου:

ΕΡΓΟΣΕ AE

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?