Περιγραφή Έργου

Σιδηροδρομική γέφυρα στο τμήμα Λιανοκλάδι- Δομοκός, κατασκευασμένη με την μέθοδο του προωθούμενου ικριώματος. Για τους προεντεταμένους τένοντες χρησιμοποιήθηκαν 536ton χάλυβα υψηλής αντοχής.

Ανάδοχος:

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Κύριος του Έργου:

ΕΡΓΟΣΕ AE

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?