Περιγραφή Έργου

Οδική γέφυρα δύο κλάδων στην Εγνατία Οδό. Η κατασκευή της γέφυρας έγινε σε 4 φάσεις με αρμούς εργασίας. Χρησιμοποιήθηκαν 434ton χάλυβα και κινητοί σύνδεσμοι τενόντων τύπου G του συστήματος AlgaCable

Ανάδοχος:

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.– ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.&Τ.Ε.

Κύριος του Έργου:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?