Περιγραφή Έργου

Άνω διάβαση στην Iόνια Οδό. Γέφυρα κιβωτιωδής διατομής με τένοντες μετεντασης του συστήματος Freyssinet

Ανάδοχος:

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Κύριος του Έργου:

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?