Περιγραφή Έργου

Κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων. Εγκατάσταση τενόντων μετέντασης στο δάπεδο και τοίχο αντίδρασης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του  Εργαστηρίου 4Γ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κύπρου, σύμφωνα με το σύστημα μετέντασης Alga Cable του Ιταλικού Οίκου ALGA S.p.A.

Ανάδοχος:

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: QUAKEGUARD

Κύριος του Έργου:

Πανεπιστήμιο Κύπρου

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?