Περιγραφή Έργου

Συναρμολόγηση και τάνυση μονίμων προεντεταμένων αγκυρίων βραχου για την αντιστήριξη πρανών. Τα αγκύρια είναι τύπου AlgaGeo και αποτελούνται από  τρία συρματόσχοινα χάλυβα υψηλής αντοχής

Ανάδοχος:

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ

Κύριος του Έργου:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?