Περιγραφή Έργου

Συναρμολόγηση και τάνυση μονίμων προεντεταμένων αγκυρίων βραχου για την αντιστήριξη πρανών. Τα αγκύρια αποτελούνται από  ράβδους χάλυβα υψηλής αντοχής περιβεβλημένους με σωλήνες πολυαιθυλαινίου για αντιδιαβρωτική προστασία. Για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του πρανούς τοποθετήθηκαν υδραυλικοί μετρητές φορτίου (load cell)

Ανάδοχος:

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ

Κύριος του Έργου:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?