Περιγραφή Έργου

Συναρμολόγηση και τάνυση μονίμων προεντεταμένων αγκυρίων βραχου για την αντιστήριξη πρανων. Έλεγχος καταλληλόλητας, δοκιμή αποδοχής και τάνυση προεντεταμένων αγκυρίων.

Ανάδοχος:

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Κύριος του Έργου:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?