Περιγραφή Έργου

Δοκιμή αποδοχής και τάνυση προεντεταμένων αγκυρίων για την αντιστήριξη πασσαλοτοιχου.

Ανάδοχος:

ΕΤΕΘ Α.Ε.

Κύριος του Έργου:

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?