Νέα εργασία που ολοκληρώθηκε: εφέδρανα

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα εργασιών ολοκληρώθηκε για την αποπεράτωση της πιο εντυπωσιακής γέφυρας της Ιονίας Οδού με συνολικό μήκος 447,7 μέτρα. Πριν από λίγες ημέρες, εξειδικευμένο συνεργείο της SLM Services εγκατέστησε τα 4 εφέδρανα στα οποία εδράζεται ο αριστερός κλάδος της γέφυρας. Ο δεξής κλάδος, είχε ολοκληρωθεί πρώτος, πριν από τρεις περίπου μήνες.

Για έργα αυτού του μεγέθους τα εφέδρανα δεν αποτελούν συνηθισμένο εξοπλισμό. Κάθε εφέδρανο ζυγίζει 998 κιλά, έχει διαστάσεις 166x73cm και επιτρέπει την ομαλή ολίσθηση της γέφυρας επί του σταθερού έδαφους μέχρι και 925 χιλιοστά!

Πως πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση των εφεδράνων: Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, για να εγκατασταθούν οι “βάσεις” στις οποίες εδράζεται ολόκληρη η γέφυρα, θα πρέπει τμήμα του φορέα να ανυψωθεί και να στηριχθεί προσωρινά· και αυτό δεν είναι απλή υπόθεση. Χρησιμοποιήσαμε κατάλληλους γρύλους ανύψωσης οι οποίοι «σήκωσαν» βάρος περισσότερο από 730 τόννους για να σταθεροποιήσουν τελικά το κάθε ακρόβαθρο του φορέα 20 εκατοστά ψηλότερα! Αν και η ανύψωση ήταν μεγάλη, στο στενό αυτό διαθέσιμο χώρο, έπρεπε να γίνουν λεπτομερείς εργασίες με ακρίβεια.

Για την ασφαλή ανύψωση του τεχνικού, δεν ήταν επιθυμητό να υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο δεξή και τον αριστερό κορμό του κάθε βάθρου. Για το λόγω αυτό χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά μηκυνσιόμετρα ακριβείας που κατέγραφαν αυτόματα τη διαφορά ανύψωσης στα δύο άκρα, προσφέροντας έτσι ένα ακόμη βαθμό ασφάλειας στις εργασίες ανύψωσης.

©[2019] SLM Services all rights reserved .

[kleo_social_icons]