Αρχαίο Οικιστικό Σύνολο 3700 χρόνων (1700π.Χ.) αποκαλύφθηκε κατά τη διάνοιξη του συλλεκτήρα Νο6 στην περιοχή της λίμνης Κάρλας στον νομό Μαγνησίας. Λόγω της σπουδαιότητας του ευρήματος, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσπαση και μεταφορά του σε παρακείμενο χώρο με σκοπό τη διάσωση και ανάδειξή του.

Η εταιρεία SLM services διαθέτοντας αρκετή εμπειρία σε ανάλογες επεμβάσεις ανέλαβε την εκπόνηση της μεθοδολογίας και την εκτέλεση των εργασιών, ύστερα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Τα δύο οικοδομήματα συνολικού εμβαδού 280m² διαχωρίστηκαν σε τμήματα βάρους από 45 ton έως 15ton το καθένα, με αδιατάρακτη κοπή. Κατασκευάστηκαν νάρθηκες απόσπασης από μεταλλικούς δοκούς και σκυρόδεμα. Η απόσπαση έγινε με υδραυλικούς γρύλλους και η ανύψωση με ταυτόχρονη χρήση δύο τηλεσκοπικών γερανών, ικανότητας 160ton έκαστος. Τα τμήματα μεταφέρθηκαν σε μία απόσταση περίπου 30 μέτρων από την ανασκαφή και επανατοθετήθηκαν σύμφωνα με την αρχική τους διάταξη.

Αντιμετωπίζοντας τις αρκετές τεχνικές δυσκολίες της επέμβασης, η εταιρεία SLM services ολοκλήρωσε με επιτυχία την όλη επιχείρηση, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Η εταιρεία θεωρεί το παραπάνω εγχείρημα ως πολύ σημαντικό και συγχαίρει το τεχνικό προσωπικό της και τους εξωτερικούς συνεργάτες της για την άψογη εκτέλεση του εγχειρήματος.

Απόσπαση του ημικυκλικού τμήματος

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2019] SLM Services all rights reserved .

Log in with your credentials

Forgot your details?